Utställningen

Här hittar du lite mer detaljerad information om utställningen och dess olika delar.

UTSTÄLLNINGEN

Utställningen JAGÉGO är en fysisk utställning i x-board  som handlar om psykisk hälsa. Syftet med utställningen är att sprida kunskap som kan få ungdomar att bli bättre på att ta hand om sig själva. Utställningen består av 16 olika stationer och 8 teman som alla är kopplade till ämnet. Genom att trycka på de olika temana nedan kan du se utställningens olika stationer.

Livet & Hjärnan
Känslor & tankar
Återhämtning
Stress & Sömn
Magkänslan
Reflektion
Fysisk aktivitet
Konst & kultur

AR-appen

Som ett komplement till den fysiska utställningen så har vi tagit fram
en AR-app. Genom att ladda ner appen så går det, med hjälp av mobilen,
att göra övningar och interagera med utställningen.
Interaktiva skyltar är utmarkerade med en symbol där en
hand håller i en mobil.

Inga personuppgifter sparas i utställningen och
alla övningar är helt frivilliga att göra.

Tips & råd och EGOLOGGEN

I appen finns en kontaktlista som vi kallar Tips & råd.
I den har vi samlat lokal kontaktinformation till ungdomar. Kontaktinformationen är kategoriserad enligt följande rubriker:
Forum, Chatt, Ringa, Personlig kontakt och Annat

I appen finns även en reflektionsdagbok som vi kallar för EgoLoggen. I den är det möjligt att reflektera över hur dagen varit, vad som varit riktigt bra, vad en ser fram emot och vad som skulle kunna gå bättre. Testa gärna dagboken med eleverna under en begränsad tid och utvärdera efteråt hur ungdomarna tyckte det var att stanna upp och fundera över sin dag.
Tryck på länken nedan för att se hur Kontaktlistan och EgoLoggen ser ut!

Tips & råd
EgoLoggen