JAGÉGO

JAGEGO är ett material som tagits fram av PART och Elevhälsan för Helsingborg stad.
Materialet består av en fysisk utställning med tillhörande
AR-app, samt en arbetsbok med olika övningarsom kan göras tillsammans
med elever i skolan. Övningarna i arbetsboken bygger på övningar som
normalt sett används under motiverande samtal. Under hösten 2019
kommer denna utställning att ambulera runt på ett antal skolor i Helsingborg.

På denna hemsida beskrivs samtliga delar av utställningen,
samt den app som gör det möjligt att interagera med utställningen.
Samtliga övningar från arbetsboken finns att ladda ner från hemsidan, så väl som boken
i sin helhet om så önskas. Vid frågor eller önskan om att använda sig av vår utställning
finns även våra kontaktuppgifter här på hemsidan.