Arbetsboken

I arbetsboken JAGÉGO finns en mängd övningar som kan vara kul att göra med ungdomar under temat psykisk hälsa.
De flesta av övningarna uppmanar till reflektion och tanke inom olika områden så som jaget, drömmar, framtiden och stresshantering. Att träna på att reflektera kan vara ett verktyg för att bli lite klokare, lära känna sig själv lite bättre och för att bättre kunna hantera jobbiga stunder och situationer.

Även om övningarna har en positiv utgångspunkt är det bra att tänka på att övningarna innehåller frågor som de flesta människor använder hela livet för att besvara. I synnerhet om en ungdom är ovan att reflektera och ta ställning i olika frågor, kan det krävas både tålamod, pepp och stöd! Hela boken finns att ladda ner för utskrift här.

Nedan hittar du samtliga övningar som en interaktiv pdf-fil:
(Filerna kan skrivas ut och sparas lokalt på elevernas datorer)